1
L'ADVERBI
Miquel Àngel Pons

- Lloc: prop­, lluny, dalt...
- Temps: sempre, encara, mai....
- Manera: bé, millor, pitjor­...
- Quantitat: poc, menys, quasi...
- Afirmació: sí­, també...
- Negació: no, tampoc...
- Dubte: potser, tal vegada...