1
Apòstrof i contracció
Miquel Àngel Pons


Els articles el, la, en, na, la preposició de i alguns pronoms (em, et, es...) s'apostrofen davant les paraules que comencen per vocal o h, és a dir, perden la vocal i s'ajunten a la paraula següent per mitjà d'un apòstrof.


Els pronoms febles també poden apostrofar-se darrera del verb (mira'm).


Els articles no s'apostrofen:

- Davant el nom de les lletres.

- Davant les paraules que comencen per i, u, hi, hu quan fan de consonant i no de vocal.

- Davant noms femenins que comencen per i, u, hi, hu àtones.

L’article LA NO s’apostrofa davant de paraula començada per I, U, HI, HU en síl·laba àtona:

L’article LA NO s’apostrofa tampoc davant de:

Els articles EL i LA NO s’apostrofen quan la paraula següent comença amb una U o una I no vocàliques (amb H o sense):

Els articles EL i LA NO s’apostrofen davant de paraules no adaptades o noms propis estrangers començats per H amb so consonàntic:

La preposició DE s’apostrofa, en general, davant de paraula començada per VOCAL o H muda:

La preposició DE NO s’apostrofa davant de paraules no adaptades o noms propis estrangers començats per H amb so consonàntic:

Les preposicions a, de i per i la partícula ca s'uneixen als articles el i els i formen les contraccions: al, als, del, dels, pel, pels, cal, cals.