1
Els determinants
Miquel Àngel PonsEls determinants són paraules variables que van davant els noms i tenen el mateix gènere i nombre que aquest.

Segons el significat que aporten es classifiquen en: articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius i indefinits.

L'article és una classe de paraula que no té significat propi, que serveix per enunciar la presència d'un nom i hi concorda en gènere i en nombre.

L'article definit pot ser:

- Masculí singular: el

- Masculí plural: els

- Femení singular: la

- Femení plural: les

Els articles indefinits són:

- Masculí singular: un

- Masculí plural: uns

- Femení singular: una

- Femení plural: unes

Les preposicions a, de, per i per a, juntament amb els articles masculins el i els, produeixen el que s'anomena articles contractes. Les combinacions són les següents:

· a + el = al
· a + els = als
· de + el = del
· de + els = dels
· per + el = pel
· per + els = pels
· per a + el = per al
· per a + els = per als

L'article personal s'utilitza davant els noms propis: en Pere, na Martina, n'Àngel...

Les combinacions són les següents:

- Masculí: en / el / n'

- Femení: na / la / n'Els
determinants possessius tenen el mateix gènere i nombre que el substantiu al qual acompanyen i sempre porten davant l'article corresponent.

Les paraules mon, ton, son, ma, ta i sa són determinants possessius.

Els empram en casos de paraules molt familiars (ma mare, ton pare, mon germà...)

Equivalen a les formes
el meu, el teu, el seu del masculí (mon, ton, son) i la meva, la teva, la seva del femení (ma, ta, sa).

Les formes dels demostratius són:

- Masculí singular: aquest, aqueix, aquell.

- Femení singular: aquesta, aqueixa, aquella.

- Masculí plural: aquests, aqueixos, aquells.

- Femení plural: aquestes, aqueixes, aquelles.Els numerals
són paraules que expressen quantitat i ordre d'una forma precisa.

Poden ser cardinals (si assenyalen una quantitat exacta) o ordinals (si marquen el lloc que ocupa el nom en una sèrie).
Els numerals cardinals assenyalen una
quantitat exacta d'éssers o objectes.


Els numerals ordinals marquen el lloc que ocupen en un grup ordenat els éssers o objectes.

Els determinants quantitatius indiquen una quantitat inexacta: molt, poc, quant, tant, bastant, gaire, prou, força i massa (en diferent gènere i nombre).

Els quantitatius canvien de gènere i nombre: tants/tantes, molt/molta...

Alguns dels
quantitatius són invariables: massa, prou i força.