1
Diftongs i hiats
Miquel Àngel Pons


Hi ha d'haver dues condicions
perquè dues vocals formin un diftong:

1. Entre les dues vocals hi ha d'haver una i o una u.
2. La i o la u han de ser la segona de les vocals.