1
EL GÈNERE DELS NOMS
Miquel Àngel Pons


Tots els noms o substantius tenen gènere: poden ser masculins o femenins.


Els noms masculins solen dur l'article el, els o l' a davant del nom.
Els noms femenins solen dur l'article la, les o l' a davant del nom.Normalment el femení es forma a partir del masculí de les següents maneres:

- Afegint una -a al masculí.


Normalment el femení es forma a partir del masculí de les següents maneres:


Canviant la -e o la -o del masculí per una -a.


Normalment el femení es forma a partir del masculí de les següents maneres:

- Afegint la terminació -na, -ina o -essa al masculí.Normalment el femení es forma a partir del masculí de les següents maneres:

- Ni canviant ni afegint res al masculí.
Normalment el femení es forma a partir del masculí de les següents maneres:

- Emprant paraules diferents.