1
ELS GÈNERES LITERARIS
Miquel Àngel Pons


Els gèneres literaris són els grups en què es classifiquen les obres literàries.
Els principals gèneres literaris són la narrativa, la poesia i el teatre.


La narrativa és el gènere literari al qual pertanyen les obres escrites en prosa on un narrador conta uns fets que succeeixen a uns personatges.


El narrador és aquell qui conta la història.

Els personatges són els que intervenen en la història.

El teatre és el gènere al qual pertanyen les obres, en prosa o en vers, destinades a ser representades en públic per uns actors.
El
text teatral conté diàlegs i acotacions.La
poesia és el conjunt de les obres escrites en vers on els poetes expressen els seus pensaments o els seus sentiments.