1
ELS GRAUS DE L'ADJECTIU
MIQUEL ÀNGEL PONS


Els adjectius indiquen les qualitats dels noms a què es refereixen, és a dir, com són o com estan.

Concorden amb els noms en gènere i nombre.
El grau indica la major o menor intensitat amb què s'expressa la qualitat d'un adjectiu.


L'adjectiu pot qualificar el nom en diferents graus: el grau positiu,el grau comparatiu i el grau superlatiu.

El nin és alt / El nin és tan alt com la nina /El nin és altíssim.

L'adjectiu està en grau positiu quan indica una qualitat del nom sense indicar intensitat.

L'adjectiu està en grau comparatiu quan expressa una qualitat d'un nom respecte de la d'un altre.


El grau comparatiu pot expressar inferioritat, igualtat o superioritat.

- Inferioritat: El pis és menys alt que la casa.

- Igualtat: El pis és tan alt com la casa.

- Superioritat: El pis és més alt que la casa.L'adjectiu està en grau superlatiu quan expressa una qualitat en el seu major grau possible.El superlatiu es forma amb els sufixos -íssim/-íssima (rapidíssima), o amb l'adverbi molt davant l'adjectiu (molt ràpida).