1
El nombre dels noms
Miquel Àngel Pons
Tots els noms o substantius tenen nombre: poden estar en singular o en plural.Els noms o substantius en singular es refereixen a un sol ésser, objecte o cosa.
Els noms o substantius en plural es refereixen a varis éssers, objectes o coses.
Els noms formen el plural de diferents maneres.

  • Afegint una -s al singular.
  • Els noms formen el plural de diferents maneres.


  • Afegint -os al singular.  • Els noms formen el plural de diferents maneres.


  • Afegint -ns al singular.  • Els noms formen el plural de diferents maneres.


  • Canviant la -a del singular per -es.


  • Els noms formen el plural de diferents maneres.

  • Algunes paraules en singular s'escriuen igual que en plural