1
ELS PRONOMS PERSONALS TÒNICS
Miquel Àngel Pons (CEIP Vialfàs)

Els pronoms personals s'empren per anomenar éssers o objectes sense dir el seu nom.

N'hi ha de primera, segona i tercera persona.

Són de primera persona els pronoms que anomenen a la persona que parla.

Jo, mi i nosaltres.


Són de segona persona els pronoms que anomenen a la persona que escolta.

Tu, vostè, vos, vosaltres, vostès.


Són de tercera persona els pronoms que anomenen a la persona o l'objecte que no és ni qui parla ni qui escolta.

Ell, ella, ells i elles.

Són paraules que substitueixen els noms i solen formar part del subjecte de l'oració

Primera persona: Jo, mi, nosaltres.

Segona persona: Tu, vostè, vos, vosaltres, vostès.

Tercera persona: Ell, ella, ells, elles.