1
L'oració. Subjecte i predicat
Miquel Àngel Pons
L'oració és un conjunt de paraules amb sentit complet, ordenades al voltant d'un verb.

Les oracions comencen sempre amb majúscula i acaben amb un punt.

En una oració distinguim el subjecte i el predicat.En una oració distinguim el subjecte i el predicat.

El subjecte és qui fa l'acció expressada pel verb; és de qui es diu alguna cosa.

El predicat expressa què fa el subjecte; és allò que deim del subjecte.


El subjecte és la persona, animal o cosa que realitza l'acció del verb.

Per reconèixer el subjecte demanam al verb qui fa l'acció.

El subjecte fa l'acció del verb.

El subjecte rep l'acció del verb.

El subjecte no apareix directament en l'oració.

Quin és el subjecte de l'oració de la imatge?

Quin és el subjecte de l'oració de la imatge?


El nucli del subjecte pot ser un nom, un pronom o un grup nominal.


... un nom


... un pronom


... un grup nominal.


Quin és el nucli del subjecte de l'oració de la imatge?

Quin és el nucli del subjecte de l'oració de la imatge?

Quin és el nucli del subjecte de l'oració de la imatge?

Quin és el nucli del subjecte de l'oració de la imatge?


El predicat expressa què fa el subjecte; és allò que deim del subjecte.

El nucli del predicat és un verb.

El predicat pot anar tant davant del subjecte com darrere.


Hi ha dues classes de predicat:

- El predicat nominal.

- El predicat verbal.


El predicat nominal expressa què és o com és o com està el subjecte.

El predicat nominal té sempre com a nuclis els verbs ser, estar, semblar o parèixer.

El predicat verbal diu què fa el subjecte o on es troba.

El nucli del predicat verbal és qualsevol verb diferent a ser, estar, semblar o parèixer.