1
Els substantius o noms
Miquel Àngel Pons


Els substantius són paraules que s'utilitzen per designar persones, animals, coses o idees.

Tenen gènere i nombre.


Els substantius comuns es refereixen a persones, animals o coses en general.

Els substantius propis serveixen per distinguir una persona, una animal o una cosa de la resta. S'escriuen en majúscula.Els substantius concrets es refereixen a coses que es poden veure i tocar.

Els substantius abstractes fan referència a coses que no podem percebre a través dels sentits.


Els substantius individuals ens serveixen per designar només una persona, un animal o una cosa.

Els substantius col·lectius, a pesar d'estar en singular, fan referència a més d'un element.