1
Les àrees
Miquel Àngel PonsL'àrea d'una figura és la mesura de la seva superfície.
L'area d'una figura depèn de la unitat elegida.


*Aquesta àrea mesura 16 unitats cúbiquesEl perímetre d'un polígon és igual a la suma de les longituds dels costats.

El perímetre (P) és igual a la longitud d'un costat multiplicada pel nombre de costats.

El perímetre (P) d'un pentàgon regular fa:

P = 3 cm x 5 = 15 cmEl costat d'un heptàgon regular fa 4 cm. Quants cm mesura el perímetre?Quants de centímetres mesura el perímetre d'aquest quadrilàter?


Resposta tipus: 2El perímetre d'un octàgon regular fa 144 cm. Quants cm mesura cada costat?El perímetre d'un triangle és de 36 cm. Si un dels costats fa 12,8 cm i l'altre 16,3 cm, quants de cm mesura el tercer costat?


Resposta tipus: 1,4Quants de centímetres mesura el costat d'un quadrat de 96 cm de perímetre?Resposta tipus: 54


El perímetre d'un camp de futbol és de 160 metres. Si fa 20 metres d'amplària, quants de metres de longitud fa?


Resposta tipus: 20


El costat d'un quadrat fa 9,3 centímetres. Quants de centímetres fa el seu perímetre?Resposta tipus: 20,9

Els polígons es classifiquen segons el nombre de costats en triangles, quadrilàters, pentàgons, hexàgons, heptàgons, octàgons...

L'àrea d'un rectangle és igual a la multiplicació de la mesura de la base per la mesura de l'altura.

À= b · aL'àrea del quadrat és igual al producte de la mesura del costat per l'altre costat.

L'àrea del romboide és igual al producte de la mesura de la base per la mesura de l'altura.
L'àrea del rombe és igual al producte de la mesura de la diagonal major per la mesura de la diagonal menor dividit entre dos.
L'àrea del triangle és igual al producte de la mesura de la base per la mesura de l'altura dividit entre dos.

L'àrea d'un polígon regular és igual al producte de la mesura del perímetre per la mesura de l'apotema dividit entre dos.

El perímetre és igual a la mesura d'un costat multiplicat pel nombre de costats.
L'àrea del cercle és igual al producte de 3,14 per la mesura del radi al quadrat.


La longitud d'una circumferència és un poc major que el triple del diàmetre. Per calcular-la, es multiplica el diàmetre per 3,14.
El valor 3,14 es designa amb la lletra 'pi' (
Π).

Quants de centímetres mesura la longitud d'una circumferència que té un diàmetre de 6 cm?Resposta tipus: 12,42


La roda d'una bicicleta té un radi de 0,75 metres. Quants de metres avançarà en una volta?Resposta tipus: 2,45

El cercle és una figura plana limitada per una circumferència.

El perímetre d'un cercle és igual a la longitud de la circumferència.


L'àrea de figures planes per descomposició és igual a la suma de les àrees de les figures planes que el composen.