1
Els nombres decimals
Miquel Àngel Pons


Quan mesuram longituds, pesos o temperatures, no obtenim quantitats senceres de metres, quilos o graus.

Per expressar aquestes quantitats, empram els nombres decimals.

Si dividim la unitat (U) en deu parts iguals, cada part és un dècim.

Si dividim la unitat (U) en cent parts iguals, cada part és un centèsim.Si dividim la unitat (U) en mil parts iguals, cada part és un mil·lèsim.

Si dividim un centèsim (c) en deu parts iguals, cada part és un mil·lèsim.


S'anomenen unitats decimals a les unitats menors que la unitat. Són els dècims, els centèsims, els mil·lèsims...

Cada unitat decimal és la desena part de la unitat immediatament superior.

Cada unitat decimal és la desena part de la unitat immediatament superior.


Una dècima = 1/10 = 0,1

Una centèsima = 1/100 = 0,01

Una mil·lèsima = 1/1000 = 0,001Un nombre decimal té una part entera i una part decimal.Per llegir un nombre decimal, primer es llegeix la part entera i després es llegeix la part decimal.

Si la parte entera és zero, només es llegeix la part decimal.


Per comparar nombres decimals, tendrem en compte:

- És major el nombre que té una part entera major.Per comparar nombres decimals, tendrem en compte:

- Si la part entera és igual, és major el que té una part entera major.Per arrodonir un nombre decimal a un determinat ordre d'unitats:

  • Es ratllen totes les xifres que queden a la dreta de l'ordre que volem aproximar.

  • Si la primera xifra ratllada és igual o major que 5, se suma 1 a la darrera xifra no ratllada.
  • Per arrodonir un nombre decimal a un determinat ordre d'unitats:

  • Es ratllen totes les xifres que queden a la dreta de l'ordre que volem aproximar.

  • Si la primera xifra ratllada és igual o major que 5, se suma 1 a la darrera xifra no ratllada.