1
Operacions amb fraccions
Miquel Àngel Pons

Per reduir fraccions a comú denominador:

1r. Es cerca un múltiple comú a tots els denominadors.

2n. Se substitueix cada fracció per una altra d'equivalent que tengui per denominador aquest múltiple comú.

En Biel ha comprat 5/2 kg de pomes, 10/4 kg de taronges i 15/6 kg de plàtans.

Quants de quilos de fruita ha comprat en total?


Resposta tipus: 3 quilos i ...


A la classe d'Antònia Maria, la meitat dels nins tenen els cabells castanys, la tercera part, rossos, i la resta, negres.

Quina fracció de classe té els cabells negres?


Resposta tipus: 2/5

Per sumar fraccions amb el mateix denominador, sumam els numeradors i deixam el mateix denominador.

Per restar fraccions amb el mateix denominador, restam els numeradors i deixam el mateix denominador.

En Guillem necessita un quart de litre de llet per berenar i dos terços de litre per fer una coca dolça. En tendrà a bastament amb una botella de litre? Quant n'hi mancarà o sobrarà?


Resposta: Escriu Sí. o No. (amb punt) i la quantitat amb una fracció (4/6).

Del pastís que ma mare va fer per al meu aniversari, en vam guardar la meitat per als meus cosins però ells només se'n van menjar tres vuitenes parts. Quina fracció de tot el pastís va sobrar?


Resposta: escriu només la fracció (2/3)

1. Per multiplicar un nombre natural per una fracció, es multiplica aquest nombre pel numerador i es deixa el mateix denominador.

2. Per multiplicar dues fraccions, es multipliquen els numeradors i es multipliquen els denominadors.

Quants de quilos pesen tres pastissos de mig quilo i dos púdings d'un quart de quilo?


Resposta tipus: 7

Una caixa duu dotze botelles de vi de tres quarts de litre i cada botella costa 3,40 euros. Quants d'euros costa la caixa?


Resposta tipus: 20,3

La divisió és l'operació inversa de la multiplicació.

Per dividir dues fraccions, es multipliquen els termes en creu.

En Xavier ha fet revelar un rodet de 24 fotografies i n’hi ha sortit 4 de desenfocades. Diu que això es pot expressar amb la fracció 4/24. La Maria diu que també es pot expressar amb 1/6. És correcte el que diu la Maria?

Un formatge pesa 3/4 de kg. Si en consumim 1/2 de kg, quant pesa el formatge que queda?

Resposta tipus: 2/3

En Miquel té un estoig amb 20 colors, dels quals 2/5 són de color vermell, 1/4 són de color groc i 7/20 són de color blau. Quants llapis té de color vermell?


Si na Francina avança tres quarts de metre amb cada passa, quantes passes ha de fer per avançar 120 metres?


Un cotxe recorre 60 km en una hora. Quants quilòmetres recorr en 3/4 d’hora?

D’un arbre s’han tallat les 4/12 parts medint aquest tros 4 metres. Quants metres medirà el tros que ha quedat?

Quants de tassons de 2/5 de litre puc omplir amb una garrafa de 6 litres?