1
La mesura del temps
Miquel Àngel Pons

La Terra tarda un any (365 dies i 6 hores) a fer una volta completa al voltant del Sol. Per això el mes de febrer de cada 4 anys té un dia més (29 dies). Aquest any s'anomena bixest i té 366 dies.

Algunes unitats de
temps són el dia, la setmana, el mes, el trimestre, el quatrimestre, el semestre i l'any.


L'any s'organitza en dotze mesos, dos semestres i quatre trimestres.

Un dia té 24 hores.

Una setmana té 7 dies.

Uns mesos tenen 30 dies; altres, 31 dies, i febrer té 28 dies.

- Un trimestre té 3 mesos.

- Un quatrimestre té 4 mesos.

- Un semestre té 6 mesos.

- Un any té 365 dies.

- Un any té 12 mesos.

Si agrupam els anys:

- De 5 en 5, un lustre.

- De 10 en 10, una dècada.

- De 100 en 100, un segle.

- De 1000 en 1000, un mil·lenni.

Si avui és dijous, 28 de novembre, quin dia serà el proper dimecres?

a. 2 de desembre.
b. 4 de desembre.
c. 5 de desembre.
d. 3 de desembre.

Si avui fos dia 23 de febrer de 2021, quina data serà exactament d'aquí una dècada?L'agulla petita indica les hores.

L'agulla gran indica els minuts.

L'agulla més fina indica els segons.

Falten cinc minuts per les dues, les quatre i mitja o les sis i trenta-cinc minuts.

Per mesurar la durada dels esdeveniments quotidians, usam l'hora (h), el minut (min) i el segon (s).

Una
hora té 60 minuts i un minut té 60 segons.

L'autocar per anar d'excursió ens ha recollit a l'escola a les 10:18 minuts. Si hem tornat a les 15:30, quantes hores i minuts hem estat d'excursió?


Resposta tipus: 3 hores i 10 minuts

La mesura del temps es pot expressar:

·De forma complexa: usant diverses unitats
(2 h 20 min 44 s)

·De forma incomplexa: usant una sola unitat (8444 s)Per passar de forma complexa a incomplexa, convertim totes les unitats a la unitat més petita i després les sumam.

En Tomeu va córrer una mitja marató i va tardar 1h 36 min i 20 segons. Quants de segons va tardar?


Resposta tipus: 2222 segons