1
Plànols i mapes
Miquel Àngel PonsEls plànols son representacions gràfiques esquemàtiques de la realitat; per exemple, d'una casa, d'un barri o d'una població.
Quan la representació es fa en tres dimensions, es denomina maqueta.

Els plànols se solen dibuixar sobre una quadrícula per facilitar la localització dels diferents elements. Es designen lletres per a les columnes i números per a les files. També es pot fer designant només números!!


Per localitzar punts en un plànol utilitzam dos eixos perpendiculars que s'anomenen eixos de coordenades.

  • L'eix horitzontal és l'eix d'abscisses.

  • L'eix vertical és l'eix d'ordenades.
  • Les coordenades d'un punt es representen amb un parell de nombres:

  • La primera coordenada pertany a l'eix d'abscisses.

  • La segona coordenada pertany a l'eix d'ordenades.

  • Coordenades de l'hotel --> (4,3)

    Els mapes són representacions gràfiques de la Terra o d'una part; per exemple, d'un país, una comunitat autònoma, un poble...