1
Percentatges i proporcionalitat (6è)
Miquel Àngel Pons


Un percentatge indica quantes parts prenem de 100.

El percentatge és una fracció de denominador 100.Per expressar fraccions com a percentatges, se cerquen fraccions equivalents amb denominador 100.