1
El Sistema de Numeració Decimal
Miquel Àngel Pons


S'anomena decimal perquè utilitza deu símbols que representen tots els nombres.

Los deu símbols o xifres són: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Cada deu unidats d'un ordre formen una unitat de l'ordre immediatament superior.

El valor de posició d'una xifra en un nombre depèn del lloc o posició que ocupa la xifra en qüestió.

La descomposició polinòmica d'un nombre s'expressa com a suma de la seva ordre d'unitats. Es pot fer de 2 formes:

785.604= 7CM + 8DM + 5UM + 6C + 4U = 785.604=700.000 + 80.000 + 5.000 + 600 + 4 =

7 x 100.000 + 8 x 10.000 + 5 x 1.000 + 6 x 100 + 4.